Kontrola wypłacalności | Zalando Lounge

Akceptacja kontroli wypłacalności równoznaczna jest ze zgodą na weryfikację wypłacalności (wiarygodności finansowej) klienta przez Zalando SE oraz jej spółki zależne, która następuje w trakcie realizacji zamówienia.

Aby umożliwić jak największy wybór metod płatności, zapewnić bezpieczeństwo unikając wszelkich nadużyć finansowych oraz innych nielegalnych działań naruszających interesy obydwu stron, podczas realizacji zamówienia przeprowadzana jest standardowa procedura kontroli wypłacalności.

W ramach kontroli wypłacalności weryfikowane są wszystkie dostępne dane klienta, m.in. dotychczasowe zamówienia znajdujące się na koncie klienta, zgodność adresu dostawy z adresem rachunku, nowo wprowadzone adresy dostawy oraz ewentualna opcja dostawy do paczkomatu. Na tej podstawie oferowane są metody płatności.

W celu przeprowadzenia procedury kontroli niezbędne dane osobowe (imię, nazwisko, adres i data urodzenia) przekazywane są do organu odpowiedzialnego za kontrolę wypłacalności mieszczącego się pod adresem:

  • Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg,
  • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

Korzystając z przekazanych przez nas danych osobowych klienta, organ odpowiedzialny za kontrolę wypłacalności za pomocą obliczeń matematyczno-statystycznych przeprowadza ocenę wiarygodności finansowej podczas realizacji zamówienia (tzw. scoring kredytowy). Usługodawcy wykorzystują również dane klienta w porozumieniu z innymi przedsiębiorstwami, np. innymi sprzedawcami online, do weryfikacji adresu, kontroli identyfikacyjnej, a także do tworzenia na ich podstawie raportów scoringu. Adres klienta ma również wpływ na ocenę wartości prawdopodobieństwa. W niektórych przypadkach ocena może wypaść negatywnie..

W razie braku zgody na oferowane metody płatności, prosimy poinformować nas o tym w formie pisemnej drogą listowną lub elektroniczną na adres datenschutz@zalando.de. Po otrzymaniu wiadomości, decyzja zostanie ponownie rozpatrzona.

W każdym momencie możesz odwołać zgodę na kontrolę wypłacalności, informując nas o tym drogą pisemną lub elektroniczną na adres mailowy datenschutz@zalando.de? W celu otrzymania informacji dotyczących przechowywanych danych możesz zwrócić się zarówno do nas, jak i do organu odpowiedzialnego za kontrolę wypłacalności (pod powyżej podanymi adresami).